Konstruera aluminiumdetaljer

Konstruera aluminiumdetaljer

Vi hjälper till tidigt i processen med framtagandet av den pressgjutna aluminiumdetaljen. Det innebär att vi ibland sitter med vid designerns ritbord. Genom att vi deltar i produktutvecklingen och sörjer för prototypframtagning kan vi optimera såväl vikt och kvalitet som pris och ledtid för detaljen – allt till gagn för kunden. Formfyllnadssimulering görs ofta för att optimera verktygen. Hållfasthetssimulering utförs ibland för att ta reda på om produkten kommer att hålla för de laster som krävs.

Läs mer om aluminiumets materialegenskaper här.

Gjutning och pressgjutning i aluminium - Nyströms Diecasting

Marås SE-335 91 Gnosjö
Telefon: 0370-949 00