Konstruera aluminiumdetaljer

Konstruera aluminiumdetaljer

Våra kunder använder ofta oss och vår erfarenhet vid framtagandet av nya pressgjutna aluminiumdetaljer, detta innebär att vi ibland kan sitta med redan vid designerns ritbord för att ge vår input. Genom att använda vår erfarenhet tidigt i Er produktutveckling optimeras ledtid, pris och vikt så väl som kvalitet – allt till gagn för produktens totalekonomi. Formfyllnadssimulering och hållfasthetssimulering ombesörjes med hjälp av våra samarbetspartners när så önskas eller krävs.

Läs mer om aluminiumets materialegenskaper här.

Gjutning och pressgjutning i aluminium - Nyströms Diecasting

Marås SE-335 91 Gnosjö
Telefon: 0370-949 00